पाशासन - Pāśāsana   ···  
क्रोउन्चासन - Krouncāsana   ···  
शलभासन ब् - Śalabhāsana A   ···  
शलभासन ब् - Śalabhāsana B   ···  
भेकासन - Bhekāsana   ···  
धनुरासन - Dhanurāsana   ···  
पार्श्व धनुरासन - Pārśva Dhanurāsana   ···  
उष्ट्रासन - Uṣṭrāsana   ···  
ळघुवज्रासन - Ḻaghu-Vajrāsana   ···  
कपोतासन अ - Kapotāsana A   ···  
कपोतासन अ - Kapotāsana B   ···  
सुप्त वज्रासन - Supta Vajrāsana   ···  
बकासन अ - Bakāsana A   ···  
भरद्वाजासन - Bharadvājāsana   ···  
अर्ध मत्स्येन्द्रासन - Ardha Matsyendrāsana   ···  
एकपाद शीर्षासन - Eka-Pāda Śīrṣāsana   ···  
द्विपाद शीर्षासन - Dvi-Pāda Śīrṣāsana   ···  
योगनिद्रासन - Yoga-Nidrāsana   ···  
टिट्टिभासन अ - Ṭiṭṭibhāsana A   ···  
टिट्टिभासन ब् - Ṭiṭṭibhāsana B   ···  
टिट्टिभासन ब् - Ṭiṭṭibhāsana C   ···  
पिन्च मयूरासन - Pinca Mayūrāsana   ···  
करान्दावासन - Karāndāvāsana   ···  
मयूरासन - Mayūrāsana   ···  
Ashtanga_Intermediate_RS_213 001   ···  
वातायनासन - Vātāyanāsana   ···  
परिघासन - Parighāsana   ···  
गोमुखासन अ - Gomukhāsana A   ···  
गोमुखासन अ - Gomukhāsana B   ···  
सुप्त ऊर्ध्व पाद वज्रासन - Supta Ūrdhva Pāda Vajrāsana   ···  
मुक्त हस्त शीर्षासन अ - Mukta Hasta Śīrṣāsana A   ···  
मुक्त हस्त शीर्षासन अ - Mukta Hasta Śīrṣāsana B   ···  
मुक्त हस्त शीर्षासन अ - Mukta Hasta Śīrṣāsana C   ···  
बद्ध हस्त शीर्षासन अ - Baddha Hasta Śīrṣāsana A   ···  
बद्ध हस्त शीर्षासन अ - Baddha Hasta Śīrṣāsana B   ···  
बद्ध हस्त शीर्षासन अ - Baddha Hasta Śīrṣāsana C   ···  
बद्ध हस्त शीर्षासन अ - Baddha Hasta Śīrṣāsana D   ···  
ऊर्ध्व धनुरासन - Ūrdhva Dhanurāsana   ···  
पश्चिमोत्तानासन - Paścimottānāsana   ···  
Using Format